Intel Vintage

Home

About This Site

Posted by Mustafa A. Katie on March 30, 2011 at 3:10 AM

This site content information & data for old Intel's products & we will try our best to cover it all.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

401 Comments

Reply TophazStell
12:14 PM on April 11, 2021 
???????? ????????? ?????????????? ? ????????? limitenergy.ru

??? ??? ?????????? ?????????????, ????????? ????????????? ??????????, ???????????? ??? ???, ????? ??????? ??? ??? ????? ??????. ??? ?? ??? ????? ? ?????? ????? ??????????? ? ???????? ? ??????? ????????? ???????. ?????????, ???????? ??????? ????? ?????? ?? ????? ?????????, ?? ?? ??? ????? ????? ??????????? ? ??????????????? ????????? ???????.

???? ?? ?????? ?????
url=https://limitenergy.ru/ says...
????????? ??????? ??????
? ?????????, ?? ?? ?? ?????????? ????. ?????????????? ????? "??????? ?????????" ?????? ????????, ?????????? ????? ????????? ?????????? ? ???????????? ????????? ??????????????. ????????? ?????? ????? ?????? ?? ????? ????? ?????????????? ??????? ????????, ? ???? ?????????? ????? ???????????, ?? ???? ????? ????????? ???????.

????????? ??????? ????? ????????? ???? ?? ?????????????? ?? ????? ???, ? ????????? ????? ?? 7-8 ??? ??????. ????? ????, ??? ??? ?????????, ??? ????? ??????. ?????????? ?????????? ????? ???????? ? ??????? ???????????????, ????????????? ???????????? ??????????????? ?????????, ? ????? ? ??? ?? ????????????? ?????????? ??? ????? ?????????? ?????????. ???: ?????????, ?????????, ????, ???????? ????, ??????????? ? ?????? ??????. ????? ???? ????????? ??????? - ? ??? ?? ????????? ???????? ??????.

?? ????? limitenergy.ru ?? ??????? ???????????? ? ?????? ???????????, ?????????? ???????? ????????? ??????? ?????? ????????, ??? ?????????????? ??????, ???????????? ? ?????????? ?????? ?????????????? ????????. ?? ????????? ?? ??????: ?????????? ???????, ??. ????????, ??????? 152. ??????? ?? ?????? ??????? ? ????? ????????? ?? ???????? 8 800 201 5214 ??? ??????. ?? ? ???????? ???????????????? ???, ??????? ?????? ? ?????? ???????????? ???????????????????.

???????, ??? ???????? ????? ?? ????? -
url=https://limitenergy.ru/ says...
???????? ????????? ??????? ??? ????
?? ????? ???? ????????? ?????????????? ?? ???? ??, ?????????? ? ??????????. ???? ???????? ????????? ?????????, ??????????????? ?? ?????? ????????-?? ??????? ?????, ?? ????? ????????? ??????????.

?? ?????????? ??????? ???????? ?????????????? ????????? ????? ?????? ???????????. ?? ?? ?????????? ????????????? ?????????? ??? ?????? ??????, ?? ???????? ????? ?????? — ???????? ?????????. ????? ???????? ?????????????? ????? ????????????? ? ????? ????????????? ????? ???????? ??????. ???????????? ?????? ?????????? ????? ?????????, ????? ?? ????? ?????????? ????? ?? ????? ??????.

????????? ??????? ???????? ??????????? ? ????? ??????????? ?????????? ????????????? ?? ?????? ??????. ?? ?????????? ?????????? ?????? ?????????????? ??? ????-?? ?????????????? ? ???????, ?? ???????? ? ????????. ???? ????????????? ? ????? ??????? ?? ???????? ???? ??? ? ?????, ??? ???????? ????? ??????? ??????. ???????? ?????? ?? limitenergy.ru ??? ??????.
Reply WilliamLon
11:21 AM on April 12, 2021 
Pewny zgromad? inercji - status profesjonalisty

Pokazujemy pewny zespol posesji pod?ug zarobionych i wypróbowanych dewiz. O inercjach natomiast o sektorze parcele wiemy wsio. Dlatego bliskie zaufanie ?e ka?dy casus wydajny stanowi dopiero okresowym i przej?ciowym wysi?kiem, o ile post?pi si? do niego w podatny metoda. Wzorem przedtem uda?o nam si? spo?ród przeznaczeniem ca?o uwie?czy? stówy deklaracji po??czonych spo?ród finansami tak?e ze transakcj? gniazdek oraz nast?pnych inercje.

Stanowimy komitetem inwestycyjnym, który pomaga powrót do zwinno?ci fiskalnej przydatnie jakiemu? Delikwentowi. Targujemy posesji za walut?, dokumentacj? zgody stanowi nale?no?? rynkowa. Interesant do?wiadcza w?asne banknoty aktualnie po jej wytworzeniu.

Obrót dzia?ce pracuje si? na podbudowie nag?ej taksacje – obok do niej swojscy konsyliarze poszukuj? etap dopuszczalny inercji, skoro jest on nie?atwy b?d? trudny dosypujemy d??e? aby go za?atwi? na przewaga w?asnego Nabywcy. Dzi?ki wspó?czesnemu którykolwiek podobno mocno i wygodnie scedowa? pa?ac, dol?, pomieszkiwanie b?d? kolejne nieruchomo?ci tak?e porozwi?zywa? przyjacielskie wywiady maj?tkowe oczywi?cie jak w ubieg?ych latkach wywo?a?y dychy rodzimych Klientów w sko?czonej Polsce.

Sprzeda? trwania z graby? Wystarczy zetkn?? si? z nami, zbywamy ostoja w nape?nieniu wszelakich formalno?ci.

Obrót pomieszcze? natomiast maj?tno?ci zanadto mamon?
Dopóki wyzyska si? z propozycje zwracanej poprzez nasz zakup posiad?o?ci Atrium o zwolni? przyczyn? czym si? wieloracy transakcja siedliska z zwi?zkiem polskiego oddzia?u z rozprzeda?y w awangardowych formach. O czym dokumentnie szepczemy? O czasie na jakim d??y wszelakiemu równie? o bilonach. Popatrzmy:

Kupce posesji zwyczajnie rezerwuj? sobie czas od czterech do dziewi?ciu (!) tygodni jak rzeczywi?cie wabiony niewyszukany frazeologizm wysy?ki. Szara wyp?ata za grzeczno?? jak? sobie przy niniejszym dodaj? wi?c naoko?o 9 tys. z?.
Po?rednicy w?asno?ci tryskaj? w takim ustawieniu najdro?ej – chc? do 12 tygodni (lub co male?ko trzy maje!), a ich zwyk?a prowizja niniejsze 15 tys. z?.
Wyprzeda?e nieaktywno?ci wymagaj? ano ty?ku sieroce sezonu, do 10 tygodni. Przyst?pna wyp?ata któr? inkasuje kwadrat aukcyjny wi?c rz?du 10 tys. z?.
Gdy i wibruje o nas, na transakcj? istnienia chcemy naoko?o tygodnia, nie przebywaj?c przy tera?niejszym ?adnej prowizji!

czytaj? wiecej
url=http://www.atriumnieruchomosci.biz says...
sprzeda? nieruchomo?ci
Reply Nikolbyr
4:58 AM on April 13, 2021 
??????????? ??? ??????
???? ???????? ?? ????????????? - ??????????? ?????? ?????? ? ??????. ??? ????? ?????????????:
???? ???? - https://aqua-jet.top
???????? ? ????????? -
url=https://aqua-jet.top/ says...
????? ??????????? ??????

url=https://aqua-jet.top/ says...
??????????? ?????? ???????

url=https://aqua-jet.top/ says...
????? ??????????? ??????
Reply BanwakoDek
1:47 PM on April 15, 2021 
?????????????? ???????? sadin38.ru

???????? ????? ???????????? ???????????? ?? ???????? ????? sadin38.ru ????? ???????? ??????????? ?????????????? ? ???????-???????????? ????????. ?? ???????? ??????????? ??????? ??????? ? ??????????? ?????????????, ????? ??????????? ???????????? ???????? ???????? ???????? ? ????? ??? ??????????? ???????????. ????????????? ????????? ?????? ????????? ??? ??????????? ???????????? ?????? ????????????, ???? ??? ????? ??????????. ?????? ??????? ???????????? ?????????? ?????????, ????????? ? ????????????, ?? ???? ????????? ??????? ??? ??????.

?????? ?????
url=https://sadin38.ru/catalog/zatvory-diskovye-povorotnye says...
?????? ???????? ?????????? ????
? ??? ?? ??????? ???????? ?????????? ??????? ???? ?????????. ??? ???????? ???? ??????????? ???????? ??: ?????????????? ????????, ???????? ????????????, ???????????????????, ?????????? ?????????????? ?????????? ? ??????. ???? ?? ????? ???-?? ??????????, ?????????????? ????????? ??????? ??? ????????.

? ????? ?????????? ????? ???????, ?????? ????????? ??? ??????, ??? ????? ???? ?????? ??????????? ??????? ? ?? ??????? ??? ??????? ????? ? ??????? ?????????? ?????. ??? ????? ? ????? ????? ?????? ???? ???, Email, ????? ???????? ? ???????? ?????? ??? ???????? ????.

?????????? ????? ??????????? ???????????? ?? ????????: ?????????????, ?????????????, ???????????????????, ??????????????, ???????????????? ???????, ???????????, ??????? ??????????????, ????????????????? ? ?????? ??????. ??????? ??????? ?? ?????????????? ????? sadin38.ru ? ??????????????? ???????. ?? ????????? ????????? ??? ???????. ?? ???????? ??????????? ??????? ????? ?????? ???????????, ??? ??????????, ??? ? ???????????, ????? ????????? ? ????. ?? ?????? ??????? ??????? ?????? ????? ??????????? ? ??? ?????????, ??????? ?? ??????? ?? ????? ???????.

?? ??????
url=https://sadin38.ru/catalog/pogruzhnye-shlamovye-peskovye-nas
osy says...

???????? ??????
???????? ?? ?????????????? ?????? ????. ??? ???????? ?????, ????? ??????, ???????? ?? ??????????? ?????? ???????? +7(3952)34-07-54. ?????? ???????? ????????? ?? ?????? 664003, ?. ???????, ??. ????????, ?. 1, ??. 201. ????? ?????? ?? ?????? ? 9:00 ?? 18:00, ?? ? ??-???????? ???. ???? ????? ??????, ??????? ?????? ?? sadin38.ru ? ????????? ? ????????????? ??? ???????????????? ?? ????? ?????????? ????????.

???????? ?????? ??????? ??? ?? ????????, ??? ? ? ????? ?????? ??????? ?????????? ?????????. ?????? ?????? ?????????????? ?????????, ?? ??????????? ??????? ? ???????????, ? ????? ??????????? ????. ?? ?????? ?????????? ? ??????? ???????????? ????????, ? ?? ????????? ??????? ?????????????? ??????? ?????????. ? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ?????????????? ? ?????????? ???????????????, ???????????? ???????? ? ?????? ????? ???????????, ?? ????????? ??? ????? ? ?????????.
Reply Waltermig
11:18 AM on April 16, 2021 
If your men and boys manage to get thier truc tiep nba football thrills in front of the telly in the then its high time your treated them to some match fines. It may be an understandable gift but any football fan will tell you it is a winner.
Reply Jerrybluts
11:34 AM on April 17, 2021 
I just wasn't a fairly good player. xem l?i htv9 ngày hôm qua The thrill I played for half a year or so until I am choosing to conclude. Or maybe I was started the team, I don't remember. What matters would be the feeling Received when Initially when i first wore my football kit.
Reply VarikadIntic
10:09 PM on April 18, 2021 
?????????? ?????????????? ?????????? ? ?????? ?????? ????? ?????? ?? ????? sadin38.ru

???????? ????? ???????????? ???????????? ?? ??? ??????? sadin38.ru ????? ??????? ??????????? ?????????????? ? ???????-???????????? ????????. ?? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ? ??????????? ????????????????????, ????? ??????????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ? ????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????? ????????? ? ??????????? ???????????? ??????????????? ????????????, ???? ??? ????? ??????????. ?????? ??????? ????? ???? ?????????? ?????????, ????????? ? ?? ?????, ?? ???? ???????? ??????? ??? ?????.

?????? ?????
url=https://sadin38.ru/catalog/elektromagnitnye-klapany says...
???????????????? ??????? ???????
? ??? ?? ??????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ?????????. ??? ???????? ???? ??????????? ??????? ??: ?????????????? ????????, ???????? ????????????, ????????????? ????????????, ?????????? ?????????????? ?????????? ? ??????. ???? ?? ?????? ???-?? ????????????, ?????????????? ????????? ??????? ??? ????????.

? ????? ????????? ????? ??????, ?????? ??????? ??? ??????, ??? ????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ? ?? ??????? ??? ????????? ????? ? ??????? ????. ??? ????? ? ???? ????? ?????? ???? ???, Email, ?????????? ??????? ? ???????? ?????? ??? ???????? ????.

???????? ????? ??????????? ???????????? ?? ????????: ?????????????, ?????????????, ?????????????, ??????????????, ???????????????? ???????, ?????????????, ???????????? ??????????????, ????????????????? ? ?????? ??????. ??????? ??????? ?? ?????????????? ????? sadin38.ru ? ??????????????? ???????. ?? ????????? ????????? ??? ???????. ?? ???????? ??????????? ??????? ????? ?????? ???????????, ??? ??????????, ??? ? ???????????, ????? ????????? ? ????. ?? ?????? ??????? ??????? ?????? ????? ??????????? ? ??? ?????????, ??????? ?? ??????? ?? ????? ?????.

?? ??????
url=https://sadin38.ru/catalog/elektromagnitnye-klapany says...
???????????????? ??????? ???????
?????????? ?? ?????????????? ?????? ????. ??? ???????? ?????, ????? ??????, ???????? ?? ??????????? ???????? +7(950)1000 300. ?????? ????? ??????????? ?? ?????? 664003, ?. ???????, ??. ????????, ?. 1, ??. 201. ?????? ?????? ? ???????????? ?? ??????? ? 9:00 ?? 18:00, ?? ? ??-???????? ???. ???? ????? ??????, ????????? ?????? ?? sadin38.ru ? ????????? ? ????????????? ??? ???????????????? ?? ????? ?????????? ????????.

???????? ????????? ???????? ??? ?? ????????, ??? ? ? ????? ?????? ??????? ??????. ???????? ?????? ???????????? ?????? ????, ?? ??????????? ?? ? ??, ? ????? ??????????? ????. ?? ?????? ?????????? ? ??????? ???????????? ????????, ? ?? ????????? ??????? ?????????????? ?????????? ?????????. ? ????? ?????? ??? ?????? ???????? ????????????? ? ?????????? ???????????????, ???????????? ???????? ? ?????? ????? ???????????, ?? ???????? ????????? ??? ????? ? ?????????.
Reply Jamesblino
3:22 PM on April 26, 2021 
Mobilna obrobka skrawaniem Mobilna obrobka skrawaniem
Reply Tavecoslive
4:51 PM on April 28, 2021 
If you want to search the best poker game help, you may find on the Internet tempting sources, which are connected with poker. You could be sure, that in the web area a lot of games are free. However, web poker is also free.

At aipoker.online you could find diverse information about poker games and principles if you are a newbie. Nowadays in demand is poker bot from the pros. On the website, you could find evidence about poker bot pro. Different guys prefer to play online poker by iPhone. You must to know, that some of guys using iOs and Android tablets have chance to visit the link
url=https://aipoker.online/ says...
Online Poker Helper
and play games.

Poker helper free is very important and popular nowadays. If you don’t know about bot holdem poker, you could visit the website and start the game. Poker is one of the most well-known web card games. Long-time men and young people play the game.

Digital gambling however is famous in the Germany, France. Web poker was very famous in past only in the New York, but after 2005 people knowing many about texas holdem. Diverse men knowing about the texas Holdem poker bot, but population don’t use it. If you are willing, poker helper digital poker free you could find at website. Any of users don’t wish to play web poker with other players.

That is the justification, why bots are very popular on online poker. One of the most famous is the texas holdem poker bot. Users prefer to play in Texas holdem with bots, while it is very interesting. Users could use diverse amounts and make payments in all very fast. In this year bot for poker playing obtain very frequently. It is very comfortable to use it. Still, web poker bot really to use in various situations.

Even if you wish to play online poker, you must know, that on the website member could find a lot of helpful articles. One of them is about interesting poker. If you wish to search articles with the Mobile app Poker Helper Online, it is also possible. In the gambling area, some of guys are using
url=https://aipoker.online/ says...
bot on playing poker
mobile app.

Poker help online will be interesting for you, if are a beginner. Online bot Texas poker will be interesting for you if you are playing for fun. More and more different in age people in our country desire to study main math skills by the reason of realizing the sense of the game.

In our life poker game helpers are very great. They may provide you free information about all processes. Even so, Omaha bot poker is comfortable to launch on mobile.
Reply travmat_ua
1:32 PM on May 1, 2021 
?????????? ?????????????? ?????? ??? ??????????, ? ????? ??????????
?? ???????????? ??????????????? ??????.

????? telegram: https://t.me/travmat_ua
??????: https://t.me/otzuvu_travmat_ua
????? telegram: https://t.me/travmat_ukraine
Reply Danieljourl
4:06 AM on May 3, 2021 
??????? ?? ???????????

url=https://dimdoma.ru/ says...
??????? ?? ???????????
Reply DonjackDen
7:26 AM on May 4, 2021 
url=https://zootovaryvsems.site/post/cat+chow+urinary says...
[img]https://ic.pics.livejournal.com/shalenaolena/21982935/37303
/37303_900.jpg
[/url][IMAGE]Hi all! ma favorite city is a4319
94eegfds3dslklaa83b x93
https://zootovaryvsems.site/post/cat+chow+urinary
Reply DarrenWed
12:37 PM on May 6, 2021 
"You need to take part in a contest for one of the best blogs online. I'm going to highly recommend this web site!"
????? ????? ???????
gder4563
Reply GarikBot
10:03 PM on May 6, 2021 
Reply StasAlexey
2:49 AM on May 7, 2021 
?????? ?????????? ???? ?????? ??????:
"??????????? ??????? ?????????? ???-?????? ??????????!"
????? ???????? ??? ????? ????????????!
- ? ??? ???? - ?????? ???.
- ???????????????? ??????????.
- ??????????? ????????? ????? ????? ? ????????? ????????.
- ?????????? ?????? ???????? ???????? ?? ???? ??????????? ????.
- ?????? ? ???????? ????? ????????, ??? ????? ?????? ?? ?????????????.
- ? ????? ???????????? ????? ????????? ??????????? ? ??????????? ???? ? ?????? ?????.

????????? ?????? 6000 ??????
?????? ??????????.
??????: ????, ??????.??????, Bitcoin, Visa, MasterCard...

???????: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
email: support@xrumer.cc

???????? ?? ????????!
Reply VladimirSutkin
11:48 PM on May 7, 2021 
?????? ????!
???? ???????? ????? ?????????? ????? ?????? ??????? "???????" ??? ?????? ????? ???????????. ????: ?? 2 ??? ???.
- 100% ??????. ???-????? ????? "?????".
- ???????????? ????? ?????????? ????????.
- ???? ?????? ???? - ??????? ??????????? ??????? ???????? ?? 10 ???. ???-?????? (????????, ???????, ????? ? ?.?.). ???????? ??????????.
- ?????? ?????? ????? ? 4 ????????.
- ??????????? ???? ????????? ?????? ?? email.
- ????? ????????? ?? ??????? ??? ??????.
- ?????? ? ???????????? ????????? ???????.
- ??? 2-? ??????? - ???????? ??????.

???? 80$
?????? ??????????.
??????: ????, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard...

??????: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
????: support@xrumer.cc

???????? ?? ????????!
Reply ErmolovlNex
4:34 AM on May 9, 2021 
????? ???????? ??? ???? ? ???????? ??????-?????.??

?????????? ?????? ???????? ????? ??????????? ????? ????????? ??????? «?????? ?????», ??????? ????????? ??????? ??????? ??? ???? ????????. ?? ????? ?????????? ???????, ???? ?? ???? ??? ???????, ?????????? ??? ??? ????????, ?????? ???? ??? ?????????????. ?????? ??????? ????? ??????????, ??????? ????????? ???????? ???? ? ????? ?????????, ??? ?????? ??????? ????????.

???? ?? ??????????? ?????
url=https://xn----7sbeem4bsncflq.xn--p1ai/ says...
??????? ??????? ??????? ????
?? ????? ?????? ???????? ?? ??? ?????? ??????. ?? ??????-?????.?? ?? ??????? ????? ??? ??????????? ??????????, ??????? ????? ????? ??? ??????? ????? ?????? ???????? ?? ????. ????? ?????? ?????????? ??????? ????? ?????. ????????? ? ???? ??????????? ??? ??????????? ?????? ?? ?????. ? ??? ??????? ??? ??????????, ??? ????, ????? ?????????? ??????? ????? ??? ????????, ?????? ??????? ?????? ? ????????? ????????????? ?????????. ???? ?? ?? ???? ???????? — ?? ???????? ???????. ? ??? ?????? ????? ? ????? ???? ???????? ???????????? ??????????.

????????? ??????? ???? ????? ????????, ???????? ?? ????????
url=https://xn----7sbeem4bsncflq.xn--p1ai/ says...
??????? ??????? ? ????????
????? ???????. ?? ?????? ??????? ?? ????? ????????? ??? ????????? ????? ?? Email. ??? ? ??? ????? ?????? ??? ??? ?????????????: ???????, ?????? ??? ???????????, ????????????????? ? ?????? ??????.

?????????????? ?????????????? ?????????? ?? 3 ??????, ???? ??? ?????? ????????? ??? ???. ?? ????????????? 10 ??? ???????? ?? ???????? ?? ??????????, ? ????? ???????????? ?????????? ????????? ????????????. ?? ??????? ?????? ?????? ??????? ? ???????? ???????????, ??? ????????? ??? ??????? ????????? ???? ?? ?????????????? ??????. ???? ?????? ?????????? ?? ??????: ?. ???????, ???-? ????????, ?. 12, ???? 310. ????????? ?? ?????? ??????????? ?????? ???????? 8(3952)48-15-89 ?? ????? ????????. ?? ? ????????????? ??????? ??? ??????? ???????????? ? ?????? ?????? ????????.
Reply Irakliy
1:29 PM on May 10, 2021 
url=https://kuban.video/video/18-gorod-abinsk.html says...
?????? ?????
Reply DimasSot
10:55 AM on May 11, 2021 
????????? ??????? ???????? ????? ?? ????????? ?????? ?????????? ??? Android ?? ???? ???? ????, ????? ???????? ??????, ?????????? ? ??????? ???????? ? ??????? ??????? ????? ????????, ? ????? ????, ????? ???????????? ??????. ??????? ??????? ?????????? quick tv ????????? ?? ????? ??? ?????????? ????????, ?????? ????????? ??? soign‚e tv alias android ?????????. ?????????? ?? ???????? ??? ???????? ???????, ? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ????????? ????? ??? ??? ???? ?????.

img says...
https://idgame88.site/wp-content/uploads/2021/05/android-games.j
pg? ??????????? ??????? ?????????? ??? ???????? ??????? ??????? ???? ??? ????????? ???????:
list says...
[*]????????? ?????? (????????? ??????), ??? ??????? ??? ???????? ??? ????.
[*]????????? ?????????????????? «????????» ?????? ?? ????? tv box.???? ???????? ? ?????? ?? ??? ????????????? ?????? ????????? ??????
url=https://idgame88.site/ says...
idgame88
.
??????????? ??????? ??????? ???? ???? ??? ??????, ??? ????????? ???????? ????????? ???????, ?????? ??????? ?????? ???????????????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????, ?? ????????? ????? ?????????? ? ??????????? ??????????. ? ????? ??????, ???????? ? ?????????? ????????? Modish tv spar, ??????????? ????? ??? ???????? ????????? ? ???? ???? ????????? ?????? ??? ??????? ??????.
variant4
variant4
Reply JosephAnody
5:40 AM on May 14, 2021 
???????? ? ???????? ???????? ????? ????? ????? ??????????? ???????????? ? ????????? ?? ????? ???? ? ? ?????? ????? ?? ????? ????????? ??????. ??? ????????? ? ??????????? ????? ? ???? ??????, ???????, ????????, ?????????? ? ?????? ????? ??? ???????? ???????????????? ??????????? ????????? ??????? ??????????? ? ?????? ??????? ????????? ???????? ? ????????? ??????? ??????????? ? ?????. ??? ??????? ?????? ????????? ????????? ? ????????? ??????????? ?? ?????? ?1, ? ??????????? ???????, ????????? ?????????? ???????????? ????????? ? ??????????????? (Studienkolleg) ????????.

Studienkolleg - ??? ???????????, ???????????????? ????? ?????????? ??? ???????? ?????? ??????? ?????????? ??? ??????????? ???????????. ?????? ???????? ?????????? ? ???????????????, ??? ??????????? ??????? ????? ? ??????????? ?? ?????? ???? ????? ????????.

Recent Videos

2108 views - 0 comments
5269 views - 0 comments
5348 views - 0 comments
6425 views - 0 comments